Soovid liituda?

Sul on soov olla Tartu Ülikooli Keemiaüliõpilaste Seltsi täieõiguslik liige?

Selleks saamine pole keeruline – täida ära avaldus .doc või .pdf formaadis ja edasta see kas mõnele juhatuse liikmele või saada meiliga digiallkirjastatult info@tyks.ut.ee.

1. üldkogul otsustati, et 2018/2019 õppeaasta liikmemaks on 10 €.

4. üldkogu otsusega sai 2019/2020 õppeaasta liikmemaksuks 15 €.