Juhatus

Meie seltsi 2019/2020 õ.a. juhatusse kuuluvad:

President Rasmus Rohtla

Presidendi meiliaadress on president@tyks.ut.ee

Peasekretär Merili Tammiste

Peasekretäri meiliaadress on peasekretar@tyks.ut.ee

Laekur Iris Robyn Talgre

Laekuri meiliaadress on laekur@tyks.ut.ee

Meediahaldur Eva Lea Jääger

Meediahalduri hallata on meiliaadress info@tyks.ut.ee

Juhatuse ametiaeg on üks õppeaasta.